Chất lượng uy tín
100% chính hãng
Đội ngũ lắp đặt
Chuyên nghiệp, kinh nghiệm
43/4 Trương Phước Phan, Khu phố 18, P. Bình Trị Đông, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0937 992 166
0984 635 122

Đại lý ủy quyền của các thương hiệu nổi tiếng

Chuyên Cung cấp máy lạnh chính hãng

Máy lạnh Trane
1.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Trane
1.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Trane
1.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
2.5 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
8.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
2.5 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
2.5 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy Lạnh LG
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Nagakawa
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Nagakawa
5.5 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Nagakawa
8.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Nagakawa
1.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Nagakawa
1.0 HP
Máy lạnh Misubishi
2.5 HP
Máy lạnh Misubishi
5.0 HP
Máy lạnh Misubishi
5.0 HP
Máy lạnh Misubishi
3.0 HP
Máy lạnh Misubishi
8.0 HP
Máy lạnh Panasonic
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Panasonic
2.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Panasonic
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Panasonic
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Panasonic
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
2.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
2.5 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
3.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
4.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
4.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166
Máy lạnh Daikin
5.0 HP
Liên hệ | 0937 992 166